Top Menu

Niet-aangeboren hersenletsel

Wonen

Een geschikte woning vinden, gaan verhuizen, je bestaan opbouwen in een andere omgeving.
Het is belangrijk om de juiste keuze te maken.
Zeker als je een lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel hebt en aangewezen bent op zorg en begeleiding.
Kies jouw huis dus met zorg uit. Bij de juiste keuze voel je je thuis.

Welke mate van zelfstandig wonen past bij jou, en bij je eventuele partner of gezin?
Welke zorg, diensten en dagbesteding heb je nodig?
Hieronder vind je algemene informatie over wonen bij Ons Tweede Thuis en links naar onze huizen met daarbij een korte omschrijving.

Woonbegeleiding

Bij de woonlocaties van Ons Tweede Thuis kun je gebruik maken van begeleiding.
Samen met de begeleider breng je je vragen en wensen in kaart.
Het doel is dat je, ondanks je beperking, zoveel mogelijk zelf de regie over je leven kan houden.
Soms heb je alleen een klein steuntje in je rug nodig om je eigen beslissingen te blijven nemen, soms is het nodig dat we een deel (tijdelijk) overnemen.

Cliëntplan

De begeleider helpt je bij het opstellen van je cliëntplan.
Hierin staan alle afspraken die je met de verschillende medewerkers van Ons Tweede Thuis maakt en je ambities voor de toekomst.
De begeleider kijkt regelmatig met jou of dit plan nog klopt.
Hij werkt het zo nodig bij en het helpt bij het coördineren van de zorg tussen alle betrokken disciplines.

Ondersteuning bij verschillende hulpvragen

Met je begeleider heb je geregeld contact over hoe het met je gaat en of er dingen geregeld moeten worden.
De begeleider kan je ondersteunen bij hulpvragen die niet direct met lichamelijke zorg te maken hebben.
Zoals de organisatie van je huishouden, contact met instanties en zoeken naar werk of dagbesteding.
Ook kan de begeleider je helpen om structuur aan te brengen in je dag, op zoek te gaan naar een nieuwe hobby of naar mogelijkheden om te (blijven) sporten.
Of als het nodig is, helpen om het contact met je familie en vrienden te onderhouden.

Zorg op afroep en afspraak

Vanuit de zorgsteunpunten in Amsterdam en Diemen bieden wij zorg op afroep en afspraak.
De zorgsteunpunten zijn gevestigd binnen 200 meter van de rolstoelwoningen van zeven woonlocaties in Amsterdam en Diemen.
Je kunt op elk moment van de dag een zorg oproep maken.
Onze zorgverlener kan via een open spreekluisterverbinding op afstand met je praten door de intercom in jouw woning.

Als je aangeeft waar je hulp bij nodig hebt, komt de hulpverlener direct naar je toe (zorg op afroep) of spreekt een tijd af (zorg op afspraak).
Vanuit het steunpunt bieden we

  • begeleiding
  • verzorging
  • verpleging
  • assistentie bij dagelijkse handelingen (adl-assistentie).

Benieuwd wat we voor je kunnen betekenen?

Kijk hier voor informatie over

Of neem gelijk contact op met de afdeling zorgbemiddeling

zorgbemiddeling@onstweedethuis.nl
0297 353872