Top Menu

activiteitencentra voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel of lichamelijke beperking

Niet-aangeboren hersenletsel

Visie

We dagen je uit om zelf de regie te nemen

Een lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel maakt het er niet eenvoudiger op om invulling te geven aan je leven.
Ook dan wil je dat op je eigen manier kunnen doen.
We dagen je uit om zelf de regie te nemen.
Ons Tweede Thuis kan je hierbij ondersteunen, met maatwerk want iedereen is anders.

Jouw stem doet ertoe

Jij zelf en de mensen om je heen kunnen het beste aangeven hoe je de zorg ervaart. Wat er anders kan. Niemand anders kan dit voor je bepalen.
We kunnen jou en je naasten met de juiste dienstverlening ondersteunen, door aan te sluiten bij jouw levenswijze en behoeften.
Onze medewerkers zijn betrokken en respectvol. Zij hebben een open werkhouding en verplaatsen zich in jouw situatie.
Wij openen – samen met jou – de deur naar een nieuw leven.

Meer lezen?

Lees hier bijvoorbeeld de verhalen van de mensen met niet-aangeboren hersenletsel en/of een lichamelijke beperking.