Top Menu

Niet-aangeboren hersenletsel

Professionals

Ons Tweede Thuis (waaronder voorheen Nieuw Amstelrade) is partner in zorg en dienstverlening aan mensen met niet-aangeboren hersenletsel en/of een lichamelijke beperking.
We hechten sterk aan de eigen regie van cliënten, aan samenwerking in de wijk en gelijkwaardigheid tussen cliënt en medewerker.
Begeleiders ondersteunen de cliënten coachend, met oog voor die eigen regie.
Je vindt bij ons up-to-date kennis over niet-aangeboren hersenletsel, lichamelijke beperkingen en de daarbij behorende zorg en dienstverlening.

Wij bieden zorg en ondersteuning vanuit Wet langdurige zorg en Wet maatschappelijke ondersteuning.

 

Uitgebreid aanbod

 • Wonen en woonbegeleiding
  Verzorging en (gespecialiseerde) verpleging op afroep vanuit zeven zorgsteunpunten
  Toewijzing van rolstoelwoningen in Amsterdam en Diemen aan cliënten die 24 uurs oproepbare zorg nodig hebben
  Woonbegeleiding voor het ondersteunen, behouden, en vergroten van eigen regie op alle levensgebieden
  Woonlocatie met 24 uurszorg in Amstelveen
 • Dagbesteding
  Gespecialiseerde dagbesteding in en vanuit negen activiteitencentra
 • Training en therapie
  Paramedische dienstverlening, zoals training, behandeling en advisering
 • Adaptatie-kennis
  Technische kennis over woningaanpassingen, domotica en individueel op maat gemaakte aanpassingen en hulpmiddelen

Meer informatie

Bel ons of mail naar de afdeling Zorgbemiddeling:
0297 353872 of zorgbemiddeling@onstweedethuis.nl

 

Paramedische diensten
020 2471601, maandag tot en met donderdag
assistent paramedische dienst
ergotherapie
ergotherapie.na@onstweedethuis.nl