Top Menu

Over Zeilbrug

Als gevolg van niet aangeboren hersenletsel, een lichamelijke handicap of somatische aandoening kan er veel veranderen in je leven. Voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen.

Een zinvolle, uitdagende dagbesteding met deskundige begeleiding kan een waardevolle bijdrage leveren aan het (her)vinden van een nieuw evenwicht in je leven.

Zeilbrug is een centrum voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en/of een lichamelijke beperking in Amsterdam. Met een breed aanbod van groepsactiviteiten en deskundige begeleiders.

AdresBaarsstraat 15
Postcode1075 RV
PlaatsAmsterdam
Telefoonnummer(s)020-8408800

Activiteiten

Speerpunten in ons aanbod zijn vitaliteit, participatie en redzaamheid. Er zijn activiteiten gericht op:

 • sport, ontspanning en spel
 • creatieve technieken
 • koken
 • tuinieren
 • werkzaamheden op computer
 • ontmoeting
 • lotgenotencontact in gespreksgroepen
 • muziekbeleving

Ondersteuning op maat

We kijken samen naar je wensen, doelen en mogelijkheden en bieden ondersteuning op maat. Steeds met als doel om je zelfredzaamheid en participatie waar mogelijk te vergroten of te handhaven.

Iedereen heeft eigen persoonlijke doelen. Denk hierbij aan:

 • vergroten van zelfredzaamheid
 • vergroten van zelfvertrouwen
 • ontdekken en ontwikkelen van talenten en mogelijkheden om mee te doen in de maatschappij
 • versterken van je netwerk
 • behouden of verbeteren van je lichamelijke conditie en mentale- en fysieke vaardigheden
 • ontlasten van je mantelzorger(s )
 • een passende en zinvolle dagstructuur

Voor mensen met afasie

Zeilbrug heeft op verschillende dagdelen per week activiteiten specifiek voor deelnemers met afasie. Gericht op participatie, communicatie en contact met lotgenoten.

Wij werken hierbij nauw samen met afasiecentra in de omgeving.

Meer Informatie

Lees hier meer over mogelijkheden bij Ons Tweede Thuis voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel of een lichamelijke beperking.