Top Menu

Over De muziekfabriek

De afgelopen jaren zijn er verschillende initiatieven ontstaan die we in onze Muziekfabriek hebben ondergebracht. Muziek leren maken. Samen spelen, optreden en jezelf laten zien. En er zijn drie muziekbands met hun eigen repertoire. Kom vooral eens kijken en luisteren naar een van de repetities of optredens.

Het ontstaan van de band en het werkproces is vastgelegd in een inspirerende filmdocumentaire, waarin de cliënten en begeleiders aan het woord komen.

Meer Informatie

Meijblues – de bluesband
De Meijblues is een muziekgroep, bestaande uit zes volwassenen met niet-aangeboren hersenletsel. Begeleid door de muziekagoog Hemmo Drexhage van Nieuw Amstelrade en vrijwilligers. Creativiteit, muzikaliteit en samenwerking zijn de basis. Via de muziek betekenen we iets voor anderen, laten we onze talenten zien en beleven we plezier in het muziek maken. Samen met vrijwilligers worden er op aanvraag optredens verzorgd.

Djembaya project – latin percussieband
Djembaya (actief tot 2016) was een Latin percussieband bestaande uit vijf jonge mensen met een lichamelijke beperking en twee externe begeleiders (professioneel percussioniste Titia Bal en activiteitenbegeleidster Maita de Jongh). Het doel was de integratie tussen mensen met en zonder handicap te bevorderen. En dat is gelukt! Bekijk de film die hierover is gemaakt, ‘Van repetitie tot het Podium’.

De White Cape – popband
Cliënten met een GGZ achtergrond repeteren wekelijks op locatie Sporenburg onder leiding van de muziekagoog van Nieuw Amstelrade. Het doel is hun samenwerking te verbeteren, te werken aan hun repertoire en toe te werken naar optredens. De filmdocumentaire legt hun ontwikkelproces mooi vast. De deelnemers en begeleiders komen aan het woord in ‘Het is juist de tegenwind die de vlieger doet stijgen’.